Wat is krediet eigenlijk?

Misschien vraag je je af wat krediet eigenlijk is?
Men spreekt van krediet als een kapitaal, in de meeste gevallen geld, aan iemand is verstrekt en diegene op termijn het kapitaal moet terugbetalen.
Eigenlijk is de term krediet een economische term die niets meer betekent dan ‘lening’. Wie een kredietaanvraag doet, vraagt dus een lening aan.
Als je bij de bank in het rood kan staan heb je ook een vorm van krediet. De bank leent je immers geld. Wie een creditcard heeft, leent ook, ook dan is er sprake van een lening.

Kredietrente en kredietlimiet

wat is kredietOver een lening wordt bijna altijd rente berekend. Anders verdient een kredietverstrekker er niets aan, het lenen van geld zou ze dan zelfs geld kosten. De kredietrente hangt af van de rente die de verstrekker eist.

Er is echter wel een maximum aan rente die men in rekening mag brengen. Wat het de maximum kredietrente is hangt ook af van het soort lening dat men aangaat.

Krediet aanvragen? Maximale kredietlimiet

De kredietlimiet is afhankelijk van de situatie van de degene die de lening wilt aangaan. Er wordt gekeken naar verschillende persoonlijke en financiele omstandigheden.

  • Heb je een partner die ook inkomsten heeft?
  • Heb je een hypotheek?
  • Wonen er nog kinderen thuis?
  • Wat is je maandelijkse bruto inkomen?
  • Wat is het maandelijkse inkomen van je partner?

Afhankelijk van deze omstandigheden stelt de kredietverstrekker een kredietlimiet in. Ergens is dat erg logisch. Wie €100.000,- per jaar verdient en geen schulden heeft kan meer lenen dan iemand met een inkomen van €20.000,- per jaar.

Niet kredietwaardig

Het kan voorkomen dat een verstrekker je niet ‘kredietwaardig’ vindt. Als je een uitkering hebt, veel schulden of een negatieve BKR notitie, kan het voorkomen dat een kredietverstrekker er gewoonweg geen brood in ziet. In veel gevallen moet een kredietverstrekker een kredietaanvraag afwijzen omdat hij de aanvraag wettelijk gezien niet mag accepteren.